Historiek

Historiek


Waar komt de naam De Oosterster vandaan?

De vereniging is ontstaan onder impuls van de plaatselijke toneelgroep Sint-Lambertus. Door het vertrek uit Veldwezelt van hoofdonderwijzer, tevens dirigent-organist van het plaatselijk kerkkoor, Theofiel Maesen, hield het koor op te bestaan.

Enkele jongeren uit de toneel vereniging wensten daar iets aan te doen. Zij streefden naar de oprichting van een nieuw zangkoor.

Toen de naam van de vereniging aan bod kwam hadden zij net enkele uitvoeringen van het toneelwerk "Waar de Sterre bleef stille staan" van Felix Timmermans achter de rug. En waar bleef de sterre stille staan? In het oosten. Veldwezelt situeert zich in het oosten van het land, "De Oosterster" was geboren.


Reeds vijf decennia lang tracht De Oosterster koorwerken te brengen uit alle stijlperioden van zowel binnenlandse als buitenlandse componisten. Ook hedendaagse componisten komen zoveel mogelijk aan bod.


In 1966 gestart te Veldwezelt als mannenkoor ging het koor, onder leiding van Gerard Moermans, reeds na enkele maanden over tot gemengd zingen. Gerard Moermans werd afgelost door Valentijn Ten Haaf en in 1976 nam Marie-Rose Van Gerven, Laureate en Docente aan het Lemmensinstituut de leiding over. Het peil ging snel de hoogte in en handhaafde zich op een hoger niveau.

Tot de kooractiviteiten behoort het regelmatig ontvangen van buitenlandse koren waarmee samen wordt geconcerteerd. Het ontving reeds koren uit Tsjechië, Polen, Letland en Oekraïne. Met het Universitair Kamerkoor uit Debrecen Hongarije worden nauwe vriendschapsbanden onder houden, die reeds in wederzijdse gastoptredens resulteerden.

 

Bij elk jubileum voerde De Oosterster, samen met een gastkoor, grote werken uit. Onder meer Die Krönungmesse in C groot van Mozart, het Te Deum van Charpentier, The Coronation Anthems van Händel en het Requiem van de hedendaagse componist

John Rutter stonden op het programma.


In de reeks jubeleumconcerten bij de viering van zijn dertigjarig bestaan heeft het koor het Oratorium Die Schöpfung van Haydn en opnieuw Die Krönugsmesse van Mozart uitgevoerd.

In 1997 stond de Carmina Burana van Carl Orff 3 maal op het programma.

De viering van het 35-jarig bestaan werd ingezet met de uitvoering van Het Réquiem van G. Fauré, in samenwerking met

Cantate Maasmechelen.


Alhoewel bij de oprichting het opluisteren van de mis op hoogdagen werd vooropgesteld, is er nooit een vaste verbinding geweest als kerkkoor. Regelmatig wordt het programma aangevuld met meer profane werken zoals, Koorkolder van J. Wijnen, Yesterday van Lennon/McCartney, My fair lady van F. Loewe en Die Launige Forelle van F. Schöggl.


2009 werd het afscheidsjaar voor dirigente Marie-Rose Van Gerven met een mooi voorjaarsconcert "Cinémagic" en een najaarsconcert voor koor, solisten en orkest, het "Dettinger Te Deum" van G.F. Händel.


Van januari 2010 tot najaar 2011 stond het koor onder leiding van Kai Yi Min.


Onder leiding van Guido Janssen (2012-2014) werd in 2013 het concert "Laudate Dominum" gebracht.


2015 tot 2019 was Rob Meijers dirigent. Onder zijn leiding werd in 2016 het 50 jarig bestaaan gevierd met de uitvoering van de Coronations Anthems en Ode for Sint-Cecilia's Day van Händel, in samenwerking met het Toonkunstkoor Maastricht. Tevens werd in 2018 een sfeervol vredesconcert gebracht.


Vanaf oktober 2019 staat De Oosterster onder leiding van Filip Blokken.


2024 Copyright De Oosterster Veldwezelt